30.05.2010

Питання для підготовки до заліку та іспиту з культурології (2009-10 навчальний рік)

1. Визначення культури, її сутність.
2. Класична культура Стародавньої Греції.
3. Культура, субкультура та контркультура.
4. Основи типології культури.
5. Тоталітарний та демократичний тип культури.
6. Мораль в системі культури.
7. Наука як феномен культури.
8. Інформаційно-пізнавальна функція культури.
9. Комунікативна функція культури.
10. Традиції та новаторство в культурі.
11. Культура корінних народів Африки.
12. Толерантність культури. Взаємовплив культур як необхідна умова їх розвитку.
13. Культура, менталітет та архетип.
14. Культура та цивілізація: загальне та відмінне між ними.
15. Людинотворча функція культури. Культура та творчість.
16. Культура Відродження.
17. Категорії "самоорганізація" та "ентропія" в культурології.
18. Становлення первісної культури.
19. Аксіологічна сутність культури.
20. Культура Стародавнього Ірану.
21. Культура Індії.
22. Китайська культура.
23. Релігія в системі культури.
24. Адаптаційна функція культури в системах: "суспільство - природа" "індивід - суспільство".
25. Природа та культура, їх взаємозв'язок і взаємовплив.
26. Нормативна функція культури. Культура та свобода.
27. Писемність в системі культури.
28. Культура доби Європейського Просвітництва.
29. Роль християнства в історії української культури.
30. Роль культури в вирішенні глобальних проблем сучасності.
31. Поняття артефакту в культурології.
32. Культура Європи XIXст.
33. Історичні витоки української національної культури.
34. Культура професійної діяльності. Культура виробництва.
35. Культура України XVI - ХМІІст.
36. Культура Стародавнього Риму.
37. Культура України XVIII ст.
38. Культура України XIX початку XX ст.
39. Культура Росії XVIII - XIX ст.
40. Культура Росії XX ст.
 

Сисадмин мнил себя богом сети, электрон грубо развеял этот миф. Научись развеивать мифы! © Electrical Engineer's blog [2010-2022].