Если у вас не прогружаются какие-то фотографии / картинки / чертежи, тогда рекомендуем использовать VPN сервисы!

14.01.2012

Завдання розв'язувані системою «Іжора-М»

(Система автоматизации электростанции «Ижора-М»)

Схема завдань, які вирішуються системою «Іжора-М», показана на рис. 1.
Рис. 1. Структура задач автоматизації

де прийняті наступні позначення:
- А - забезпечення якості електроенергії;
- Б - забезпечення безперебійного постачання електроенергією відповідальних споживачів;
- I, II-регулювання відповідно напруги і частоти;
- III-автоматичне зміна складу працюючих ГА у функції навантаження і технічного стану суднової електростанції;
- IV, V-автоматизація управління електростанції відповідно на номінальних режимах і в аварійних ситуаціях;
- VI-контроль стану елементів електростанції;
- VII-автоматичний захист ГА;
- 1 - електростанція з автономними ГА;
- 2 - електростанція з валогенераторамі;
- 3 - пуск резервного ГА;
- 4 - підтримання в готовності резервного ГА до пуску;
- 5 - забезпечення запасу потужності при пуску великих споживачів електроенергії;
- 6 - автоматизація процесу пуску і зупинки ГА;
- 7 - автоматизація процесів синхронізації, регулювання частоти, розподілу навантаження;
- 8 - пуск резервного ГА при зникненні напруги на шинах ГРЩ;
- 9 - програмний пуск відповідальних споживачів після відновлення напруги;
- 10 - контроль аварій за попереджувальної сигналізації;
- 11 - керування технічним станом електростанції;
- 12 - захист при несправності працюючого ГА;
- 13 - спрямована захист;
- 14 - захист від перевантажень;
- 15 - планування термінів обслуговування;
- 16 - прогнозування стану;
- 17 - діагностування.

Система «Іжора-М» забезпечує автоматичні пуск і підключення резервного ДГ при збільшенні поточного навантаження до 90% номінальної, а також при знеструмленні шин ГРЩ. При цьому система автоматично розподіляє активне навантаження пропорційно потужності агрегатів з наступним відключенням схеми розподілу навантаження з витримкою часу близько 1 хв. На тривалих режимах навантаження працюючих ДГ визначається їх статичними характеристиками. У разі спільної роботи дизель-і турбогенератора (ТГ) процес розподілу навантаження здійснюється коректором регулятора частоти обертання турбогенератора із забезпеченням не менше 30% завантаження ДГ.

У системі «Іжора-М» застосована автоматичне блокування. Крім того, система має блочно-модульне виконання. Автоматичне блокування не допускає включення великих споживачів, якщо в даний момент немає достатньої резерву потужності працюючих генераторів. У цьому випадку сигнал на пуск споживача блокується і відображається на табло «Пуск блокований». Щоб пуск відбувся, треба натиснути кнопку «Пуск» ДГ, що знаходиться в резерві. Після цього повторити пуск споживача. Слід мати на увазі, що час пуску і підготовки резервного ДГ до прийняття навантаження становить 1-3 хв.
Рис. 2. Структурна схема системи управління СЕЕУ на уніфікованих функціональних пристроях