03.03.2012

Вопросы к зачету по дисциплине "Организация и управление экипажем"

Дисциплина: "Организация и управление экипажем" (ОиУЭ)
Вопросы к зачету по дисциплине "Организация и управление экипажем"
 1. Добовий цикл Зміст керівництва як виду діяльності людей в процесі праці.
 2. Особливості керівництва судновим персоналом.
 3. Специфічні умови роботи та життя людини на борту судна.
 4. Зміни розумової та фізичної працездатності людини.
 5. Психологічні та фізичні фактори ризику. Адаптація.
 6. Склад суднового екіпажу.
 7. Ієрархія управління судновим екіпажем.
 8. Суднові роботи. Щоденні та авральні.
 9. Глава V SOLAS "Безпека мореплавства" про мінімальний безпечний склад екіпажу.
 10. Резолюція ІМСО А.481. (XII) "Принципи безпечного укомплектування суден екіпажами".
 11. Конвенції роботи та побуту екіпажу №№ 147, 92, 164, 146.
 12. Посадові обов'язки і відповідальність членів екіпажу.
 13. Спілкування, брифінги, дебрифінги.
 14. Звернення та оборотний зв'язок.
 15. Стратегія обмеженого часу.
 16. Використання влади. Авторитарне керівництво та ініціатива.
 17. Взаємовідносини людей на борту судна. Групова поведінка.
 18. Тенденція складання угрупувань в багатонаціональних екіпажах. Перешкоди формування "єдиної команди".
 19. Особливості керівництва у багатонаціональному екіпажі.
 20. Необхідність знайомства з культурами.
 21. Використання тесту для оцінки характерних рис підлеглих.
 22. Принципи контролювання дій підлеглих та підтримка добрих взаємовідносин між ними.
 23. Дії керівників в незвичайних обставинах.
 24. Роль офіцерів судна у забезпеченні ефективної та безпечної діяльності екіпажу.
 25. Контроль як складова частина керівництва.
 26. Принципи контролювання дій підлеглих при виконанні суднових операцій.
 27. Методика проведення занять з судновим персоналом.
 28. Виникнення надзвичайних ситуацій. Людський фактор.
 29. Психологічний та фізичний стан людей на вахті.
 30. Міра людської участі у помилках. Сфери особливого неспокою.
 31. Організація екіпажу у надзвичайних обставинах. Надзвичайні ситуації і
 32. Людський фактор і питання безпеки у судноплавної індустрії.
 33. Відповідальність і обов'язки офіцера з безпеки.
 34. Вибір рішень при управлінні роботою судна. Судження і прийняття рішень.
 35. Різні підходи до рішення проблем.
 36. Кодекс УБМ та щодобова організація діяльності екіпажу судна.
 

Сисадмин мнил себя богом сети, электрик грубо развеял этот миф. Научись развеивать мифы! © Electrical Engineer's blog [2010-2021].